DME, s.r.o.

Rating a informácie o DME, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DME, s.r.o. 12412 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 140352. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 83.8086% spoločností je horších ako DME, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DME, s.r.o." href="http://dme.sk-rating.com/">
   <img src="http://dme.sk-rating.com/dme.png" width="150" height="25" alt="Rating DME, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DME, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia